Daftar

1. Pendafataran dan pengiklanan homestay di jomstay.com adalah percuma. Kami tidak mengambil sebarang bayaran bagi tujuan ini.

2. Bagi pendaftaran baru, satu akaun akan diwujudkan bagi membolehkan pemilik menguruskan homestay seperti memasukkan gambar, ubah harga atau penambahan homestay yang lain.

3. Sila daftarkan email yang betul kerana pengesahan akan dihantar ke alamat email berkenaan.

Nama homestay:
Penerangan homestay:
Negeri:
Bandar:
Harga semalaman (RM):
No. Telefon:
Email: